Tapahtuman syöttölomake / Blankett för anmälning av ett evenemang

Tapahtumasivulle kerätään tietoa eri puolilla Suomea järjestettävistä Liiku terveemmäksi tapahtumista. / På evenemangssidan samlas information om alla evenemang och jippon inom ramen för Motion är hälsa som anordnas i Finland.

Kirjaa tapahtuman tiedot oheiselle lomakkeelle ja paina "lähetä" nappia.
Mikäli yhteisöllänne on useita tapahtumia, täyttäkää jokaisesta tapahtumasta oma lomakkeensa. Näin jokainen tapahtuma näkyy erillisenä myös tapahtumakalenterissa. / Fyll i uppgifterna om evenemanget på blanketten nedan och klicka sen på tangenten "Skicka in"
Om ert samfund har fler än ett evenemang, ber vi om en separat blankett för varje. Det gör att varje evenemang visas separat i evenemangskalendern.

Paikkakunta / Ort:
Tapahtuman nimi / Evenemangets namn:
Tapahtumatyyppi / Slaget av evenemang:
Aloituspvm / Inledningdag:
(pp.kk.vvvv / dd.mm.åååå)
Alkuklo / Börjar kl.:
(tt:mm / hh:mm)
Loppupvm / Avslutas (datum):
(jos ei sama kuin yllä / om ej samma som ovan)
Paikka / Plats:
Osoite / Adress:
Tapahtuman sisältö lyhyesti / Kort beskrivning av innehållet:
Tapahtuman kuvaus ja kohderyhmät / Beskrivning, målgrupper:
  Tapahtuma järjestetään Suomessa / Evenemanget sker i Finland
Järjestäjä / Arrangör:
Yhteyshenkilön nimi / Kontaktperson, namn:
Yhteyshenkilön puhelin / Kontaktperson, telefon:
Yhteyshenkilön fax / Kontaktperson, fax:
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite / Kontaktperson, e-postadress:
Tapahtuman www-sivut / Webbplats för evenemanget: