Liiku terveemmäksi - Motion är Hälsa

Move for Health on WHO:n lanseeraama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja

Maailman terveysjärjestö WHO on haastanut kaikki maailman maat toimenpiteisiin, joilla kansalaiset saadaan liikkumaan oman terveytensä kannalta riittävästi.

Suomessa Liikuntatieteellinen Seura koordinoi hanketta ja haastaa edelleen kaikki liikuntatoimijat mukaan tähän maailmanlaajuiseen kampanjaan.  

Kampanjan ilmentymänä kymmenet maailman maat Suomen lisäksi viettävät vuosittain Liiku terveemmäksi -päivää. Suomessa päivää vietetään sunnuntaina 10.5.2015.

Toteutus

Liikuntatieteellinen Seura yhteistyökumppaneineen kannustaa mahdollisimman monia liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä, yhdistyksiä, kuntia, kouluja, työpaikkoja tai muita yhteisöjä järjestämään sellaista toimintaa, joka edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. Toiminnalla voidaan esimerkiksi liikuttaa ihmisiä, tiedottaa liikunnasta osana terveellisiä elintapoja tai esitellä, kartoittaa ja arvioida paikallisia liikuntamahdollisuuksia. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Liiku terveemmäksi -työryhmä ja -neuvottelukunta toivovat toimijoita käyttämään mielikuvitustaan ja olemaan aloitteellisia, jotta Liiku terveemmäksi -hanke ilmentyy mahdollisimman monenlaisena toimintana paikallistasolla.

Toiminnan toivotaan ajoittuvan Liiku Terveemmäksi -päivän 10.5.2015 ympärille, mieluiten aikavälille 1.-16.5.2015. Aikaväli on viitteellinen ja toiminta voi olla mitä tahansa liikkumisen edistämiseen liittyvää. Tavoitteemme on, että aiemmin liikkumattomat saadaan liikkeelle ja liian vähän liikkuneet liikkuisivat enemmän kuin ennen.

Paikallisille toimijoille tarjottavat työkalut

Liikuntatieteellisen Seuran roolina on tuottaa sellainen yhteinen materiaali, jonka avulla paikallistoimijat voivat operoida. Toimijat saavat materiaalin käyttöönsä materiaalipankista.

Ammenna ideoita tutustumalla tapahtuma-arkistoon!


Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan
liikkumaan ja liikuttamaan Suomen kansa terveemmäksi!